Strona główna

Fundacja „Bagatelka” jest organizacją zrzeszającą ludzi kultury i nauki, pedagogów, przedsiębiorców, artystów oraz ludzi przekonanych, że rozwój młodzieńczych talentów i pasji to sprawa bardzo istotna tak dla indywidualnego człowieka, jak i dla całego społeczeństwa.

Działamy od 2023 roku. Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju ich pasji i zainteresowań. Wypełnianiu tej misji mają służyć przede wszystkim stypendia, nieodpłatne warsztaty, obozy, staże naukowe, koncerty i wystawy, praktyki zagraniczne dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Chcemy ich wspierać, by mogli w przyszłości zmieniać świat na lepsze. Tworzymy wspólnotę ludzi pragnących nie tylko zdobywać wiedzę i dzielić się nią, ale przede wszystkim wspólnotę ludzi z pasją – przestrzeń, w której mogą swobodnie rozwijać się zainteresowania, kreatywność, dociekliwość, wytrwałość i odwaga.

Naszą misją jest pielęgnacja talentów, promocja młodzieńczych pasji, rozwijanie w naszych stypendystach kreatywności, samodzielności, umiejętności eksperymentowania, zdolności krytycznego myślenia i dociekliwości. W naszej pracy z młodzieżą największe znaczenie ma rozbudzanie ciekawości i odwagi intelektualnej, a także kształtowanie otwartości na inne dyscypliny, poglądy, rozwiązania. Dzięki temu absolwenci Fundacji mają szansę wyruszyć w świat jako otwarci, świadomi ludzie o szerokich horyzontach.

W trosce o dostępność naszego wsparcia dla jak największej grupy młodzieży, prowadzimy szerokie konsultacje z wychowawcami i nauczycielami lokalnych szkół oraz ekspertami tak z Polski, jak i zagranicy. Nasze działania pomocowe mają służyć rozwijaniu pasji i talentów, aby młodzi ludzie z małych miejscowości i środowisk niesprzyjających rozwojowi, mogli zetknąć się bezpośrednio nie tylko z najnowocześniejszą nauką i najambitniejszą kulturą, ale też by mieli szanse na pogłębianie swoich zainteresowań i rozwój talentów.

Chcemy budzić w młodych ludziach ciekawość świata oraz podarować im narzędzia do jej zaspokajania. Naszym celem jest także tworzenie społeczności ludzi z pasją. Dlatego nasza działalność nie byłaby możliwa bez współpracy z licznymi szkołami i uczelniami, instytucjami kultury, a także z pracownikami naukowymi, artystami i działaczami społecznymi, a przede wszystkim z ludźmi znanymi i podziwianymi za życie z pasją.

W naszej pracy kierujemy się szacunkiem dla różnorodności. Kładziemy nacisk na interdyscyplinarność, wskazujemy na fundamentalne znaczenie zapału w rozwijaniu własnych pasji i talentów, promujemy niestrudzone dążenie do osiągnięcia wyznaczonego celu i spełniania najbardziej śmiałych marzeń. Działamy tak, by każdy młody człowiek – niezależnie od statusu materialnego, miejsca zamieszkania i środowiska, z którego pochodzi – mógł w pełni rozwijać swoje zdolności i spełniać marzenia. Wierzmy, że nawet mały impuls może przynieść dużą zmianę. Otwieramy przed naszymi stypendystami nowe ścieżki rozwoju, by mogli bez przeszkód podążać za swoimi pasjami i zmieniać świat wokół siebie na lepsze. To wszystko udaje się dzięki wsparciu darczyńców, którzy poprzez ofiarowaną konkretną pomoc finansową, stają się częścią społeczności ludzi z pasją tworzących Fundację „Bagatelka

Kontakt

FUNDACJA BAGATELKA

WAŻNE NUMERY

KRS:0001054879

NIP: 7891801201

REGON:526206941

e-mail: biuro@fundacja.bagatelka.info

KONTO BANKOWE

SANTANDER BANK

nr. konta: 77 1090 1421 0000 0001 5546 4507

tel: 61 438 20 18

62-320 Miłosław

ul. Plac Wiosny Ludów 16